2016 Godkjennning som lærer i Norge fra Udir.
2013 2. State Examination – Praktisk lærerutdanning
Påkrevt for å kunne jobbe som en lærer i Tyskland
2011-2013 Arbeid som lærer / Praktisk lærerutdanning
Skoler:
Jack-Steinberger Gymnasium               Gymnasium Sonthofen
97688 Bad Kissingen/Bayern                  87527 Sonthofen/Bayern
Tyskland                                                          Tyskland
2010 1. State Examination / Master of Education i tysk og samfunnsfag
Tysk

Tysk lingvistikk
Moderne tysk litteratur
Middelalder studier
Didaktikk
Samfunnsfag
Politiske studier / Political Science:                   Sosiologi:
Politiske systemer                                                      Sosialstruktur
Politiske teori                                                               Sosiologiske teori
Historie                                                                          Statistikk/Empiriske samfunnsforskingDidaktikk
2009 1. State Examination /Master of Education i Utdanningsvitenskap
Psykologi
Pedagogikk
Skolepedagogikk
2004 Universitet Augsburg i Tyskland
Fag: tysk, samfunnsfag, sosiologi, politikk, utdanningsvitenskap (vitenskapelig)
2003 Universitet Köln i Tyskland
Fag:Lingvistikk, geografi, musikkvitenskap
2003 Videregående skole / tysk Abitur i Baden-Württemberg Tyskland
%d Bloggern gefällt das: