Utdanning

Jeg heter Yvonne. Jeg er lektor med spesialisering i tysk litteratur og lingvistik, politikk og sosiologi fra universitetet i Augsburg. Jeg underviser daglig mer enn 100 elever som har tysk som morsmål og elever som lærer tysk som fremmedspråk på skolen.

Det å være i et land eller forholde seg til mennesker som ikke snakker et språk du forstår, kan raskt føre til at man føler seg hjelpeløse og ikke integrert.
Dette er erfaringer jeg selv har hatt, da jeg flyttet til Norge uten å ha lært meg språket. Derfor vet jeg hvor vanskelig de første skritt i et fremmed land med et fremmed språk er.

Med riktig forutsetninger er det mulig å lære et fremmedspråk uten frustrasjon. Erfaringer og evne øker hver dag man blir eksponert for det nye fremmedspråket.

tilbake